Villamos Szigetelő Nomex T410 0,40mmX914mm

Elérhetőség:  nincs raktáron
45 109 Ft
/kg
Nettó ár: 35 519,00 Ft + ÁFA/kg

NOMEX® TYPE 410

TECHNIKAI

ADATLAP

A NOMEX® 410 típust olyan szigetelőpapírként tartják számon, amely magas dielektrikus erővel, mechanikai ellenállással, hajlíthatósággal és rugalmassággal rendelkezik. A NOMEX® 410 az eredeti NOMEX® papírnak felel meg. Esősorban főként elektromos eszközök alkalmazási területein használják. 12 féle vastagságban (0,05-0,76 mm-ig, ill. 2-30 mm-ig) készül, ennek köszönhetően a NOMEX® 410 típust szinte minden ismert elektromos burkolati szigeteléshez használják.

Elektromos tulajdonságok

A NOMEX® 410 típusú papír általános elektromos tulajdonságait az 1. táblázat mutatja.

¹ASTM D-149 50 mm-es (2 inches) elektródákat használva, rövid ideig; a 9.1-es lábjegyzet az IEC 243-1-enek megfelelően, az 50 mm-es (2 inches) elektródás szerkezetet kivéve                           ² ASTM D-3426                                                    ³ASTM D-150

A rövid idejű AC dielektrikus erejének az 1. táblázatban szereplő, 60 Hz frekvencián mért adata 10 és 20 másodperc közti időtartamig tartó feszültségnyomás értékeit mutatja. Ezen értékek eltérnek a hosszú ideig tartó potenciáltól. DuPont azt javasolja, hogy transzformátorok hosszú időtartamú használatakor a részleges kisülés kockázatának (koronakisülés) minimalizálása érdekében ne lépjük túl az 1,6 kV/mm (40 V/mil) értéket.

Az I. Táblázatban látható teljes hullámimpulzus dielektrikus erejére vonatkozó adatot sík lemezen – mint rétegzés és sorompó alkalmazásai – mérték. Az eszköz geometriája befolyásolja az anyag aktuális impulzus erejének értékeit. A dielektrikus erő itt szereplő adatai általános értékeket fejeznek ki, ezért nem ajánlott ezen értékek alapján mintacélok megtervezése. Kérésre minta-értékeket szolgáltatunk.

Amint az 1. ábrán is látható, a hőmérséklet kis mértékben hatással van a dielektrikus erőre és dielektrikus állandóra.

 1. A hőmérséklet hatása a 0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410 típus elektromos tulajdonságaira

Dielektrikus állandó – ASTM D -150              Dielektrikus erő – ASTM D -149

 

Kérjük, ne feledje: az adatlap általános értékeket jelöl, nem szabad az előírások teljes és végleges összességeként tekinteni. Amennyiben külön nem tűntettük felt, a méréseket sztenderd körülmények között – 23°C szobahőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett – végeztük. Továbbá, azt is vegye figyelembe, hogy mint minden papírgyártási folyamat során, így a NOMEX® papír esetében is a gyártási irányú (’machine direction’ = MD) technikával történő előállítás következtében előfordulhatnak esetleges tulajdonságbeli eltérések, a keresztirányú (’cross direction’ = XD) technikával szemben. Néhány alkalmazás esetében (mint pl. motorhorony alátéte), fontos, hogy a maximális potenciál eléréséhez a papírt a legmegfelelőbb irányba helyezzük fel.

 

Hőtermelés esetén

 

A NOMEX® 410 típusú papír dielektrikus állandóját 104 Hz-ig a frekvencia-ingadozás lényegesen nem befolyásolja. A 2. ábrán látható a hőmérsékletnek és frekvenciának a száraz 0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410 típus papír szóródási együtthatójára gyakorolt hatása. A vékonyabb papírok 60 Hz-es szóródási együtthatóinak értékei 200°C-ig alapvetően a 0,25 mm-esével (10 mil) egyeznek meg. Ennél magasabb hőmérsékleten és frekvencián, a vastagabb papírok némileg magasabb szóródási együtthatóval rendelkeznek, mint a 0,25 mm-es (10 mil).

A száraz 0, 25 mm-es (10 mil) NOMEX 410-es papír felületének és térfogatának fajlagos ellenállását – a hőmérséklet-változás függvényében – a 3. ábra mutatja. A többi vastagságú NOMEX® 410 típusú papír megfelelő értékei az előbbiéhez nagyon hasonlóak.

A nedvességnek a 0, 25 mm-es (10 mil) NOMEX 410-es papír elektromos tulajdonságaira gyakorolt viszonylag kismértékű hatásait a II. táblázat mutatja.

 

 1. – A nedvesség hatása az elektromos tulajdonságokra

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

Relatív páratartalom (%)

Abszolút száraz

50

96

Dielektrikus erő¹

850

815

780

(V/mil)

(kV/mm)

33,5

32,1

30,7

Dielektrikus állandó² 60 Hz-en

2,5

2,7

3,2

1 kHz-en

2,3

2,6

3,1

Szóródási faktor² 60 Hz-en (x10³)

6

6

11

1 Hz-en (x10³)

13

14

25

Fajlagos ellenállás³ értéke (Ohm.cm)

6x1016

2x1016

2x1014

¹ASTM D -149, 50 mm-es (2 incses) elektródákat használva, rövid ideig; a 9.1-es lábjegyzet az IEC 243-1-enek megfelelően, az 50 mm-es (2 inches) elektródás szerkezetet kivéve          

²ASTM D -150                                                                                                                                    ³ASTM D-257

 1. – A szóródási együttható kontra hőmérséklet és frekvencia

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

 

 1. – Ellenállás és hőmérséklet viszonya

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

 

Más szerves szigetelő anyagokhoz hasonlóan a NOMEX® papír is fokozatosan erodál a koronakisülés (csendes kisülés) korróziója miatt. A csendes kisülés erőssége a feszültség-nyomás függvénye, amely, működés közben teljes mértékben függ a tervezési paraméterektől, mint az áramkör elemei közti ritkítás, sima vagy hegyes körvonalak, stb. Annak ellenére, hogy normális működés során nem következik be koronakisülés a megfelelően megtervezett elektromos eszközben, bármilyen berendezésben keletkezhet túlfeszültség, amely egy rövid csendes kisüléshez vezethet. Ezért fontos, hogy a szigetelő ne menjen tönkre még idő előtt. A NOMEX® 410 típusú papír feszültség-tűrése – azon időtartam, amíg a koronakisülés tart – más, gyakran használt, szerves szigetelőkkel összehasonlítva jobb, sőt, néhány szervetlen összetevőit tekintve is szerencsésebb választásnak bizonyul, amint azt a 4. ábra is mutatja. Az említett adatok minden esetben az egyrétegű 0,25 mm-es (10 mil) anyagokra vonatkoznak, amelyeket szobahőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom és 360 Hz-es frekvencián mérték. 50-60 Hz-en megközelítőleg, a jelölt értékekhez képest 6-7-szer nagyobb a károsodásra való esély.

 

 1. – Különféle szigetelő anyagok feszültségtűrése

Egyrétegű 0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410 típus

 

Mechanikai tulajdonságok

A NOMEX® 410 típusú papírt jellemző mechanikai tulajdonságaira vonatkozó értékeket a III. táblázat tartalmazza. A magas hőmérsékletnek a szakítószilárdságra és a szakítási nyúlásra gyakorolt hatását pedig az 5. ábra mutatja. A NOMEX® burkolatszerkezete nagyon alacsony hőmérsékleten is megőrzi kiváló mechanikai tulajdonságait.

A folyékony nitrogén forráspontján (-196°C vagy -77K hőmérsékleten) a 0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410 típusú papír a szobahőmérsékleten jellemző értékei 30 %-ról 60 %-ra emelkedik – a növekedés mértéke a használat módjának függvényében változik –, míg a szakítási nyúlás értéke ugyanúgy 3 %-nál nagyobb értéktartományban marad (ami a legtöbb szervetlen anyag szobahőmérsékleten való viselkedésénél jóval kedvezőbbnek számít). Minden lehetővé teszi, hogy a NOMEX® 410 típusú papír a hűtéssel kapcsolatos alkalmazásokhoz kiválóan alkalmazható és használható legyen.

 

 1. – JELLEMZŐ MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

Vízzel érintkezve a NOMEX® papír kis mértékben veszít eredeti formájából. A nedvességnek a szakítószilárdságra és a megnyúlásra gyakorolt hatását a 6. ábra mutatja.

 

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

 

A nedvességtartalom növekedésével - a megnyúláshoz hasonlóan – a NOMEX® 410 típusú papír szakadási erőssége és ellenállása is növekszik. A teljesen száraz NOMEX® 410 típusú papír méretei 95 %-os relatív páratartalmon maximum 1%-kal fognak növekedni, amennyiben gyártási irányú technikával készül, és 2%-kal, amennyiben keresztirányú technikával (a nedvesség-felszívásnak köszönhetően). Amint a papír megszáradt, szinte teljesen – ill. teljesen – visszanyeri eredeti állapotát.

Természetesen, a papír deformálódásának mértéke annak vastagságától és térszerkezetétől is függ. Így tehát pl. a különálló lap a szorosan, tekercsbe fölcsavart típussal szemben más %-arányú nedvesség-felszívást eredményez.

A környezet nedvességtartalmának lehetséges változása is általában elő fog idézni kis méretbeli változásokat, amelynek értéke kisebb, mint 1%. Mindazonáltal, az egészen kis méretbeli változások is – különösen azokban az esetekben, amikor papír nem egynemű – okozhatnak egyenetlenségeket a lapon (gyűrődést, hepehupákat), amik a nagy precizitást igénylő alkalmazások esetében – mint pl. a laminálás vagy a kreppelés –, problémákat okozhatnak. Ezért, a NOMEX® papír ilyen típusú alkalmazása során érdemes a polietilénből készült védő burkolócsomagolást használatig rajta hagyni.

Hőmérsékleti jellemzők

A 0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410 típusú papírnak a fontos elektromos és mechanikai tulajdonságaira a hosszú ideig magas hőmérsékleten történő használatakor bekövetkező változásainak értékeit a 7., a 8. és a 9. ábra mutatja. Az elavulási viselkedés ezen Arrhenius-görbéi az alapjai, hogy a NOMEX® papírt egy 220°C-os szigetelőként ismeri el az Hajóbiztosítók Laboratóriumai (’Underwriters Laboratories’), az amerikai Haditengerészet (’ U.S. Navy’) és sokan mások, illetve a több mint 35 éves kereskedelmi tapasztalat is ezt igazolja. A görbék magasabb hőmérsékleti értékekre is extrapolárhatóak. Példának okáért, a mérések azt mutatják, hogy a NOMEX® 410 típusú papír 12 kV/mm-es (300 V/mil) dielektrikus erejét akár több órán át is képes megtartani 400°C-on, amit az Arrhenius-görbe alapján lehet előfeltételezni.

 1. – Hasznos élettartam és hőmérséklet viszonya

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

Logaritmus idő = (8262/°C + 273) - 11,44

 

 1. Hasznos élettartam és hőmérséklet viszonya

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

Logaritmus idő = (7461/°C + 273) - 10,40

 

A 0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410 típusú papír hővezető-képessége a 10. ábrán látható. Ezek az értékek nagyon hasonlóak a cellulóz papíréhoz, és, a legtöbb szigetelő anyaghoz hasonlóan, elsősorban a speciális súly (sűrűség) határozza meg ezen értékeket. Ezért a vékonyabb NOMEX® 410 típusú papírok, amelyek némileg kisebb sűrűséggel is rendelkeznek, vezetőképességüket tekintetében is kissé gyengébbek a NOMEX® 410 típus vastagabb osztályokba tartozó papírjaihoz képest. Ez utóbbiak ugyanis nagyobb sűrűségüknek köszönhetően magasabb vezetőképességgel fognak rendelkezni, ahogyan azt a IV. táblázat is mutatja.

Az egész szerkezet-rendszer a teljes hővezető-képességre hatással lehet, ezért, az aktuális helyzetben történő alkalmazáskor érdemes az adatlap az egyedi értékeit figyelembe venni.

 

 1. Hasznos élettartam és hőmérséklet viszonya

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

Logaritmus idő = (9851/°C + 273) - 14,97

 

 1. – Hővezető-képesség és hőmérséklet viszonya

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

 

 1. Hővezető-képesség

 

Kémiai állandóság

 

A NOMEX® papírt és a nyomott rétegű lemezt tulajdonképpen az összes elektromos fénymázas és szigetelő – poliimid, szilikon, epokszi, poliészter, akril, fenol, szintetikus gumi stb. -, más elektromos berendezésekhez hasonlóan egymással ugyanolyan jól helyettesíthetőek, ahogyan azt a számos UL-elismeréssel rendelkező rendszer, köztük a NOMEX® is mutatja, s aminek hátterében a kereskedelemben eltöltött sokéves tapasztalat áll.

A NOMEX® papírok a transzformátor folyadékokkal (szilikon és ásványolajok, illetve más szintetikus folyadékok), kenőolajakkal és légmentes rendszerekben használt hűtőfolyadékokkal is teljes mértékben kompatibilisek – és a kereskedelmi forgalomban is használják.

A NOMEX® 410 típusú papír általános ipari oldószerekkel (alkohol, keton, aceton, toluol, xilol) – érintkezve, a vízhez hasonlóan, kis mértékben megpuhulnak és deformálódnak. Az oldószer le-, kimosását követően a papír többnyire visszanyeri eredeti állapotát.

A NOMEX® 410 típusú papír minimális oxigén-koncentrációja (’Limiting Oxygen Index’ /LOI/) szobahőmérsékleten 27-32% – ennek értéke a papír vastagságnak és sűrűségének függvénye –, 220 °C-on 22-25%. A 20,8%-os – környezeti levegőn értendő – LOI-val rendelkező anyagok nem égéstűrőek. A NOMEX® 410 típusú papír – szintén az adott anyag vastagságától és sűrűségétől függően – 240-350 °C között, a gyúlékonysági küszöb eléréséig, melegtűrőek. A 0,13 mm-es (5 mil) típusú 410-es LOI értékeit a 11. ábra mutatja.

 

 1. Minimális oxigén-koncentrációja (’Limiting Oxygen Index’ /LOI/

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

 

A 2 MeV béta sugárzás 6400-es megarados (64 Mgy) hatását a NOMEX® 410 típusú papír mechanikai és elektromos tulajdonságaira az V. táblázat mutatja. Összehasonlításképpen: egy ugyanilyen vastagságú poliészter filmből és matt poliészterből készült, 100%-ban epokszival átitatott laminát 880 megaradot (8 Mgy) elérve széttörik.

A szóban forgó anyag a gamma-sugárzással történő tesztelés során is az előbbivel azonos eredményeket adott.

A NOMEX® 410 típusú papír kitűnő sugárzással szembeni ellenálló-képességének köszönhetően nukleáris energia telepítéséhez használt vizsgáló berendezésekhez is használják.

 

 1. 2 MeV elektronokkal szemben a sugárzás-ellenálló-képesség (Béta-sugarak)

0,25 mm-es (10 mil) NOMEX® 410

(Mgy)Adag

0

1

2

4

8

16

32

64

Szakítószilárdság  

MD

100

96

100

100

94

87

81

65

(az eredeti %-ban)

XD

100

100

99

99

97

86

81

69

Nyúlás¹ (%)  

MD

100

89

92

96

76

60

36

18

XD

100

92

91

88

82

47

27

16

Dielektrikus (kV/mm) erő²

34

34

33

33

33

34

35

31

Dielektrikus állandó³

60Hz

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

3,1

2,3

2,5

1kHz

3,0

3,0

2,9

3,0

2,9

3,1

2,3

2,5

10kHz

2,9

2,9

2,9

2,9

2,8

3,0

2,2

2,4

Dielektrikus faktor³ (10¯³)

60Hz

8

14

10

12

9

14

7

10

1kHz

13

16

15

16

13

16

11

13

10kHz

18

21

20

20

19

20

15

17

¹ ASTM D-828

²ASTM D-149 6,4 mm-es (1,4 inch-es)átmérőjű elektródával

³ASTM D-150